Intl. Tournaments

Volleyball Leagues

Ukrainian Cup (Ukraine): Overview

  Ukraine: Ukrainian Cup: 2018-2019 - Latest Resutls
14.10.18
13:30
FTDSO Ternopil  0142119-- 
Politekhnik Odessa  3252525-- 
14.10.18
11:30
FTVhoru Kherson  119222520- 
Olurtrans  325252225- 
14.10.18
10:00
FTKhimprom SUMDU Sumy  0211620-- 
Favoryt  3252525-- 
14.10.18
09:00
FTBulava  121251824- 
Vinnytsia  325222526- 
14.10.18
09:00
FTZhytychi  3252525-- 
Lokomotiv Kharkiv  0192217-- 
14.10.18
08:00
FTBurevisnyk  3252525-- 
Kryzhopil  0171818-- 
14.10.18
07:00
FTBakhmut  0132319-- 
Podolyany Ternopil  3252525-- 
14.10.18
07:00
FTNikopol  0162318-- 
Zavair Odessa  3252525-- 
13.10.18
15:00
FTFavoryt  327252525- 
Burevisnyk  129221620- 
13.10.18
13:00
FTKryzhopil  0182318-- 
Khimprom SUMDU Sumy  3252525-- 
13.10.18
12:00
FTLokomotiv Kharkiv  3252525-- 
Nikopol  0181919-- 
13.10.18
12:00
FTOlurtrans  32525231515 
DSO Ternopil  22021252512 
13.10.18
12:00
FTPodolyany Ternopil  0232013-- 
Bulava  3252525-- 
13.10.18
10:00
FTPolitekhnik Odessa  3252525-- 
Vhoru Kherson  0171615-- 
13.10.18
10:00
FTVinnytsia  0202320-- 
Bakhmut  3252525-- 
13.10.18
10:00
FTZavair Odessa  0161218-- 
Zhytychi  3252525-- 
12.10.18
16:00
FTBakhmut  0181519-- 
Bulava  3252525-- 
12.10.18
15:00
FTFavoryt  3252530-- 
Kryzhopil  0171828-- 
12.10.18
14:00
FTLokomotiv Kharkiv  3252525-- 
Zavair Odessa  0152015-- 
12.10.18
14:00
FTVinnytsia  325252625- 
Podolyany Ternopil  121142815- 
12.10.18
13:00
FTBurevisnyk  22025242517 
Khimprom SUMDU Sumy  32520261619 
12.10.18
12:30
FTOlurtrans  325252125- 
Politekhnik Odessa  120182523- 
12.10.18
12:00
FTNikopol  0222316-- 
Zhytychi  3252525-- 
12.10.18
10:30
FTDSO Ternopil  3252525-- 
Vhoru Kherson  0171512-- 

Ukraine: Ukrainian Cup - First Stage - Pool A: 2018/2019 - League Table Full Table ››
# Team Pts MP W L Points +/- Total Form
1 Bakhmut 8 3 30 9 - 4 5 WWW
2 Lokomotiv Kharkiv 7 3 21 8 - 4 4 WWL
3 Pokrovsk 2 3 12 5 - 8 -3 LLW
4 DYUSSH-DDMA Kramatorsk 1 3 03 3 - 9 -6 LLL
1 Bakhmut 4 2 20 6 - 3 3 WW
2 Lokomotiv Kharkiv 2 1 10 3 - 0 3 W
3 Pokrovsk 2 2 11 4 - 5 -1 LW
4 DYUSSH-DDMA Kramatorsk 0 1 01 1 - 3 -2 L
1 Bakhmut 2 1 10 3 - 1 2 W
2 Lokomotiv Kharkiv 2 2 11 5 - 4 1 WL
3 Pokrovsk 0 1 01 1 - 3 -2 L
4 DYUSSH-DDMA Kramatorsk 0 2 02 2 - 6 -4 LL
1 Bakhmut 6 3 30 9 - 4 5 WWW
2 Lokomotiv Kharkiv 4 3 21 8 - 4 4 WWL
3 Pokrovsk 2 3 12 5 - 8 -3 LLW
4 DYUSSH-DDMA Kramatorsk 0 3 03 3 - 9 -6 LLL
Ukraine: Ukrainian Cup - First Stage - Pool B: 2018/2019 - League Table Full Table ››
# Team Pts MP W L Points +/- Total Form
1 Bulava 8 3 30 9 - 4 5 WWW
2 Olurtrans 6 3 21 7 - 4 3 WWL
3 Dobrotvir 4 3 12 6 - 7 -1 LLW
4 Zakhidrombud 0 3 03 2 - 9 -7 LLL
1 Bulava 4 2 20 6 - 2 4 WW
2 Olurtrans 2 1 10 3 - 1 2 W
3 Dobrotvir 0 1 01 2 - 3 -1 L
4 Zakhidrombud 0 2 02 1 - 6 -5 LL
1 Bulava 2 1 10 3 - 2 1 W
2 Olurtrans 2 2 11 4 - 3 1 WL
3 Dobrotvir 2 2 11 4 - 4 0 LW
4 Zakhidrombud 0 1 01 1 - 3 -2 L
1 Bulava 6 3 30 9 - 4 5 WWW
2 Olurtrans 4 3 21 7 - 4 3 WWL
3 Dobrotvir 2 3 12 6 - 7 -1 LLW
4 Zakhidrombud 0 3 03 2 - 9 -7 LLL
Ukraine: Ukrainian Cup - First Stage - Pool C: 2018/2019 - League Table Full Table ››
# Team Pts MP W L Points +/- Total Form
1 DSO Ternopil 9 3 30 9 - 2 7 WWW
2 Podolyany Ternopil 6 3 21 6 - 4 2 WLW
3 Novator 2 3 3 12 5 - 7 -2 LWL
4 KHAES-NAEK Netishyn 0 3 03 2 - 9 -7 LLL
1 DSO Ternopil 2 1 10 3 - 0 3 W
2 Podolyany Ternopil 2 1 10 3 - 1 2 W
3 Novator 2 2 2 11 4 - 4 0 WL
4 KHAES-NAEK Netishyn 0 2 02 1 - 6 -5 LL
1 DSO Ternopil 4 2 20 6 - 2 4 WW
2 Podolyany Ternopil 2 2 11 3 - 3 0 LW
3 KHAES-NAEK Netishyn 0 1 01 1 - 3 -2 L
4 Novator 2 0 1 01 1 - 3 -2 L
1 DSO Ternopil 6 3 30 9 - 2 7 WWW
2 Podolyany Ternopil 4 3 21 6 - 4 2 WLW
3 Novator 2 2 3 12 5 - 7 -2 LWL
4 KHAES-NAEK Netishyn 0 3 03 2 - 9 -7 LLL
Ukraine: Ukrainian Cup - First Stage - Pool D: 2018/2019 - League Table Full Table ››
# Team Pts MP W L Points +/- Total Form
1 Zavair Odessa 6 2 20 6 - 0 6 WW
2 Vhoru Kherson 3 2 11 3 - 3 0 WL
3 Agro Sport 0 2 02 0 - 6 -6 LL
1 Zavair Odessa 2 1 10 3 - 0 3 W
2 Vhoru Kherson 0 0 00 0 - 0 0
3 Agro Sport 0 2 02 0 - 6 -6 LL
1 Zavair Odessa 2 1 10 3 - 0 3 W
2 Vhoru Kherson 2 2 11 3 - 3 0 WL
3 Agro Sport 0 0 00 0 - 0 0
1 Zavair Odessa 4 2 20 6 - 0 6 WW
2 Vhoru Kherson 2 2 11 3 - 3 0 WL
3 Agro Sport 0 2 02 0 - 6 -6 LL
Ukraine: Ukrainian Cup - First Stage - Pool E: 2018/2019 - League Table Full Table ››
# Team Pts MP W L Points +/- Total Form
1 Zhytychi 9 3 30 9 - 0 9 WWW
2 Kryzhopil 6 3 21 6 - 3 3 WWL
3 FFV TSDPU Kropivnitsky 3 3 12 3 - 6 -3 LLW
4 Akademiia-DPtS 0 3 03 0 - 9 -9 LLL
1 Zhytychi 4 2 20 6 - 0 6 WW
2 Kryzhopil 2 1 10 3 - 0 3 W
3 FFV TSDPU Kropivnitsky 0 1 01 0 - 3 -3 L
4 Akademiia-DPtS 0 2 02 0 - 6 -6 LL
1 Zhytychi 2 1 10 3 - 0 3 W
2 FFV TSDPU Kropivnitsky 2 2 11 3 - 3 0 LW
3 Kryzhopil 2 2 11 3 - 3 0 WL
4 Akademiia-DPtS 0 1 01 0 - 3 -3 L
1 Zhytychi 6 3 30 9 - 0 9 WWW
2 Kryzhopil 4 3 21 6 - 3 3 WWL
3 FFV TSDPU Kropivnitsky 2 3 12 3 - 6 -3 LLW
4 Akademiia-DPtS 0 3 03 0 - 9 -9 LLL
Ukraine: Ukrainian Cup - First Stage - Pool F: 2018/2019 - League Table Full Table ››
# Team Pts MP W L Points +/- Total Form
1 Vinnytsia 8 3 30 9 - 3 6 WWW
2 Politekhnik Odessa 6 3 21 8 - 6 2 LWW
3 Dnipropetrovsk 4 3 12 6 - 7 -1 WLL
4 Invasport-Meteor Kiev 0 3 03 2 - 9 -7 LLL
1 Vinnytsia 4 2 20 6 - 2 4 WW
2 Politekhnik Odessa 2 1 10 3 - 1 2 W
3 Invasport-Meteor Kiev 0 1 01 1 - 3 -2 L
4 Dnipropetrovsk 0 2 02 3 - 6 -3 LL
1 Dnipropetrovsk 2 1 10 3 - 1 2 W
2 Vinnytsia 2 1 10 3 - 1 2 W
3 Politekhnik Odessa 2 2 11 5 - 5 0 LW
4 Invasport-Meteor Kiev 0 2 02 1 - 6 -5 LL
1 Vinnytsia 6 3 30 9 - 3 6 WWW
2 Politekhnik Odessa 4 3 21 8 - 6 2 LWW
3 Dnipropetrovsk 2 3 12 6 - 7 -1 WLL
4 Invasport-Meteor Kiev 0 3 03 2 - 9 -7 LLL
Ukraine: Ukrainian Cup - First Stage - Pool G: 2018/2019 - League Table Full Table ››
# Team Pts MP W L Points +/- Total Form
1 Favoryt 9 3 30 9 - 0 9 WWW
2 Nikopol 6 3 21 6 - 4 2 WWL
3 Zmiivskii enerhetyk 3 3 12 4 - 6 -2 LLW
4 KHOVUFKS 0 3 03 0 - 9 -9 LLL
1 Favoryt 4 2 20 6 - 0 6 WW
2 Nikopol 2 1 10 3 - 0 3 W
3 Zmiivskii enerhetyk 2 2 11 4 - 3 1 LW
4 KHOVUFKS 0 1 01 0 - 3 -3 L
1 Favoryt 2 1 10 3 - 0 3 W
2 Nikopol 2 2 11 3 - 4 -1 WL
3 Zmiivskii enerhetyk 0 1 01 0 - 3 -3 L
4 KHOVUFKS 0 2 02 0 - 6 -6 LL
1 Favoryt 6 3 30 9 - 0 9 WWW
2 Nikopol 4 3 21 6 - 4 2 WWL
3 Zmiivskii enerhetyk 2 3 12 4 - 6 -2 LLW
4 KHOVUFKS 0 3 03 0 - 9 -9 LLL

  Ukraine: Ukrainian Cup: 2018-2019 - Next Games
31.10.18
15:00
Lokomotiv Kharkiv  ------ 
Novator  ------ 
31.10.18
15:00
Zhytychi  ------ 
Vinnytsia  ------ 
01.11.18
15:00
Khimprom SUMDU Sumy  ------ 
Favoryt  ------ 
01.11.18
15:00
Lokomotiv Kharkiv  ------ 
Zhytychi  ------ 
01.11.18
15:00
Novator  ------ 
Vinnytsia  ------ 
01.11.18
15:00
Podillya  ------ 
Bulava  ------ 
01.11.18
15:00
Yur. Akademia  ------ 
Barkom Lviv  ------ 
02.11.18
15:00
Barkom Lviv  ------ 
VSK Vinnitsa II  ------ 
02.11.18
15:00
Bulava  ------ 
Politekhnik Odessa  ------ 
02.11.18
15:00
Favoryt  ------ 
Olurtrans  ------ 
02.11.18
15:00
Vinnytsia  ------ 
Lokomotiv Kharkiv  ------ 
02.11.18
15:00
Zhytychi  ------ 
Novator  ------ 
03.11.18
15:00
Khimprom SUMDU Sumy  ------ 
Olurtrans  ------ 
03.11.18
15:00
Podillya  ------ 
Politekhnik Odessa  ------ 
03.11.18
15:00
Yur. Akademia  ------ 
VSK Vinnitsa II  ------