Intl. Tournaments

Volleyball Leagues

Ukrainian Cup (Ukraine): Overview

  Ukraine: Ukrainian Cup: 2019-2020 - Latest Resutls
12.01.20
15:30
FTPeduniversitet-SHVSM  0222012   
Bakhmut  3252525   
12.01.20
10:00
FTZhytychi  325232525  
Podolyany Ternopil  122251823  
12.01.20
09:00
FTKhimprom SUMDU Sumy  0141919   
Pokuttiya Snyatyn  3252525   
12.01.20
09:00
FTReshetilovka  3252525   
Nikopol  0222016   
12.01.20
08:30
FTPolitekhnik Odessa  21620252512 
Yur. Akademia  32525152315 
11.01.20
16:00
FTYur. Akademia  22028222511 
Peduniversitet-SHVSM  32526252015 
11.01.20
13:00
FTBakhmut  32323252515 
Politekhnik Odessa  22525201913 
11.01.20
13:00
FTBarkom Lviv  3252525   
Podolyany Ternopil  0211717   
11.01.20
13:00
FTVinnytsia  3292525   
Nikopol  0271123   
11.01.20
10:00
FTPodillya  3252525   
Pokuttiya Snyatyn  0181916   
10.01.20
17:00
FTReshetilovka  0231620   
Vinnytsia  3252525   
10.01.20
16:30
FTPeduniversitet-SHVSM  3252527   
Politekhnik Odessa  0232325   
10.01.20
16:00
FTKhimprom SUMDU Sumy  0231817   
Podillya  3252525   
10.01.20
16:00
FTZhytychi  323252525  
Barkom Lviv  125222318  
10.01.20
14:00
FTYur. Akademia  2251523255 
Bakhmut  31725252015 

Ukraine: Ukrainian Cup - Round 3 - Group H: 2019/2020 - League Table Full Table ››
# Team Pts MP W L Points +/- Total Form
1 Podillya 6 2 20 6 - 0 6 WW
2 Pokuttiya Snyatyn 3 2 11 3 - 3 0 WL
3 Khimprom SUMDU Sumy 0 2 02 0 - 6 -6 LL
1 Podillya 2 1 10 3 - 0 3 W
2 Pokuttiya Snyatyn 0 0 00 0 - 0 0
3 Khimprom SUMDU Sumy 0 2 02 0 - 6 -6 LL
1 Podillya 2 1 10 3 - 0 3 W
2 Pokuttiya Snyatyn 2 2 11 3 - 3 0 WL
3 Khimprom SUMDU Sumy 0 0 00 0 - 0 0
1 Podillya 4 2 20 6 - 0 6 WW
2 Pokuttiya Snyatyn 2 2 11 3 - 3 0 WL
3 Khimprom SUMDU Sumy 0 2 02 0 - 6 -6 LL
Ukraine: Ukrainian Cup - Round 3 - Group L: 2019/2020 - League Table Full Table ››
# Team Pts MP W L Points +/- Total Form
1 Bakhmut 7 3 30 9 - 4 5 WWW
2 Peduniversitet-SHVSM 5 3 21 6 - 5 1 LWW
3 Yur. Akademia 4 3 12 7 - 8 -1 WLL
4 Politekhnik Odessa 2 3 03 4 - 9 -5 LLL
1 Bakhmut 2 1 10 3 - 2 1 W
2 Peduniversitet-SHVSM 2 2 11 3 - 3 0 LW
3 Politekhnik Odessa 0 1 01 2 - 3 -1 L
4 Yur. Akademia 0 2 02 4 - 6 -2 LL
1 Bakhmut 4 2 20 6 - 2 4 WW
2 Peduniversitet-SHVSM 2 1 10 3 - 2 1 W
3 Yur. Akademia 2 1 10 3 - 2 1 W
4 Politekhnik Odessa 0 2 02 2 - 6 -4 LL
1 Bakhmut 6 3 30 9 - 4 5 WWW
2 Peduniversitet-SHVSM 4 3 21 6 - 5 1 LWW
3 Yur. Akademia 2 3 12 7 - 8 -1 WLL
4 Politekhnik Odessa 0 3 03 4 - 9 -5 LLL
Ukraine: Ukrainian Cup - Round 3 - Group M: 2019/2020 - League Table Full Table ››
# Team Pts MP W L Points +/- Total Form
1 Zhytychi 6 2 20 6 - 2 4 WW
2 Barkom Lviv 3 2 11 4 - 3 1 WL
3 Podolyany Ternopil 0 2 02 1 - 6 -5 LL
1 Zhytychi 4 2 20 6 - 2 4 WW
2 Barkom Lviv 2 1 10 3 - 0 3 W
3 Podolyany Ternopil 0 0 00 0 - 0 0
1 Zhytychi 0 0 00 0 - 0 0
2 Barkom Lviv 0 1 01 1 - 3 -2 L
3 Podolyany Ternopil 0 2 02 1 - 6 -5 LL
1 Zhytychi 4 2 20 6 - 2 4 WW
2 Barkom Lviv 2 2 11 4 - 3 1 WL
3 Podolyany Ternopil 0 2 02 1 - 6 -5 LL
Ukraine: Ukrainian Cup - Round 3 - Group O: 2019/2020 - League Table Full Table ››
# Team Pts MP W L Points +/- Total Form
1 Vinnytsia 6 2 20 6 - 0 6 WW
2 Reshetilovka 3 2 11 3 - 3 0 WL
3 Nikopol 0 2 02 0 - 6 -6 LL
1 Vinnytsia 2 1 10 3 - 0 3 W
2 Reshetilovka 2 2 11 3 - 3 0 WL
3 Nikopol 0 0 00 0 - 0 0
1 Vinnytsia 2 1 10 3 - 0 3 W
2 Reshetilovka 0 0 00 0 - 0 0
3 Nikopol 0 2 02 0 - 6 -6 LL
1 Vinnytsia 4 2 20 6 - 0 6 WW
2 Reshetilovka 2 2 11 3 - 3 0 WL
3 Nikopol 0 2 02 0 - 6 -6 LL